This Page

has moved to a new address:

blog siostry Małgorzaty Chmielewskiej: Panie wychowawco- skocz po piwo, bo się poskarżę czyli urząd bada zadowolenie bezdomnych z usług.

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service